Nácvik piesne Chodila dievčina…

Ľudové tradície na Slovensku sú bohaté a rôznorodé. Každý kraj i obec majú svoje odlišnosti. A čo hovoria o spievaní, čipkách a účesoch? Hovorí sa, že dlhé zimné večery sa mládež stretávala na priadkach a tam sa spievalo a rozprávalo. Dievky si často veštili, kedy sa vydajú, akého muža budú mať, či čo budú robiť. Vydaté ženy sa odlišovali od slobodných. Slobodné nosili vlasy zapletené do vrkoča a vydaté ich mali zakryté čepcom. Čipka bola ozdobou práve spomínaných čepcov vydatých žien. Čipkovaný čepiec predstavoval pre ženu hrdú okrasu a vyjadroval, že už nie je sama, slobodná, ale že má svojho manžela ,vlastnú  rodinu. Čipky boli rôzne zdobené podľa druhu, oblasti a spôsobu výroby. V 17. storočí páni zakázali nižším vrstvám a chudobnejším nosiť čipky, aby vraj nenapodobňovali šľachtu.  Slovenské čipky sú husté a bohaté na farebnosť. Výrazne sa líšia od jemných českých čipiek. Každý región, oblasť alebo dokonca dedina mali svoju špecifickú farebnosť. Materiál na výrobu bol ľan alebo konope, mohli sa používať aj hodvábne alebo kovové nite.

Chodila dievčina

Pieseň patrí medzi všeobecne rozšírené slovenské ľudové a tancuje sa na ňu čardáš. Ak ste sa ho dobre naučili v predchádzajúcich ročníkoch, tak si ho môžete zopakovať. Obsah piesne je pomerne jednoduchý, je o dievčati, ktoré sa chce vydávať, ale pritom ju stretá veľa rôznych prekážok. Skúste vysvetliť, čo v piesni symbolizuje: čipka, prečo čakať na jeseň, čo znamenalo pre dedinské dievča nosiť dlhé vlasy a vrkoče.

[:Chodila dievčina po hore plačúci,:]
[:postretla čipkára, hej, čo čipky predáva.:]

[:Čipkáru, čipkáru, pre živého Boha,:]
[:či mi je čipôčka, hej, na jeseň hotova?:]

[:Hotová, hotová, ale ju nenesiem,:]
[:musíš, dievča, čakať, hej, až na druhú jeseň.:]

[:Ja by aj čakala, frajer sa mi žení,:]
[:nebudem, nebudem, hej, čakať do jeseni.:]

[:Nebudem, nebudem, do jeseni čakať,:]
[:zunovalo sa mi, ej, moje vlásky česať.:]

[:Moje vlásky česať, vrkoče zapletať,:]
[:nebudem, nebudem, hej, do jesene čakať.:]

 Ukážka

 

Úloha:
Prerozprávajte obsah piesne

 • Pokúste sa pri rozprávaní vyjadriť odpovede na tieto otázky:
 • Prečo chodila dievčina sama?
 • Prečo chodila po hore (prečo nechodila po dedine pomedzi ľudí, prečo nie s priateľmi)?
 • O čom v hore asi premýšľala a o čom snívala?
 • Čo dievčinu trápilo?
 • Prečo „stretla“ (chcela stretnúť) čipkára (keď čipky sa spájajú s čepcom a čepiec so ženbou)?
 • Prečo sa ho spytuje, či už budú čipky (na jej čepiec) hotové na jeseň?
 • Čo jej čipkár naznačuje, keď jej hovorí, že jej čipky budú hotové až na druhú jeseň?
 • Čo asi prežíva dievčina, keď hovorí, že sa jej frajer žení?
 • Čo naznačuje, že sa jej zunovalo vlásky česať a vrkoče zapletať?
 • Aký účes, akú úpravu vlasov túži mať a čo sa v tom vyjadrení skrýva?